Dobrodošli

Došli ste u Novu Dimenziju koju smo stvorili i lansirali pravu revoluciju za poslovanja; web hostinga, internet poslovanja, globalnog biznisa, franšiza marketinga i još mnoštvo opcija, mogućnosti i prilika bez ikakvih ograničenja. Sada sve to možete imati u samo jednom paketu. Jedan za sve to je naša kvaliteta!

Učinite puno više za svoj život s prvom i besplatnom svjetskom franšizom za web hosting...

 

Više

 WebDimension Start Paket


Naš osnovni proizvod se sastoji od tri manja paketa povezanim u jedinstven veći. Svaki paket pruža mogućnost da se aktiviraju instalacije web stranica na domeni ili poddomenama sa automatskom instalacijom modernih alata za uređivanje, te opcijom da sami ili uz našu pomoć instalirate aplikaciju po Vašem vlastitom izboru. Automatsko kreiranje vlastite e-pošte i prostor na našim serverima za sve što Vam je potrebno. Sve to i puno više u samo jednom paketu, sa jedinstvenom cijenom na svjetskom tržištu. Nakon zakupa Start Paketa na sljedećih 365 dana postali ste naš aktivni korisnik. Sada možete prema Vašoj potrebi nadograđivati WebDimension Start Paket bez ikakvih granica...


Više...

Plus Besplatna Franšiza


Sa Start Paketom aktivirala se i besplatna poslovna prilika uz franšizerski ugovor. Možete početi stvarati svoju svjetsku prodajnu mrežu. Pratit ćete svoje poslovanje iz virtualnog poslovnog ureda, koji vodi sve statistike i izračune za Vas. Bonusi Vam se isplaćuju na Vaš interni račun svakih 12h. Izračunavaju se sa jedinstvenim obračunom koji Vam pruža neogranićene mogućnosti. Temelje se samo na ostvarenoj prodaji osnovnog Start Paketa, ali bez ikakvih granica ili razlika u provizijama. Kada ćete ostvariti svoje tržište, Vaši će se bonusi ponavljati iz godine u godinu...


Više...

Maximum za Korisnika


Naše poslovno pravilo glasi; "korisnik je uvijek na prvom mjestu". Zato korisniku dajemo maximalnu podršku u svakom pogledu, kako u korištenju proizvoda, tako i u poslovnoj suradnji. Većina usluga uređena je automatikom sa kojom upravlja računalni program za Vas. U koliko se ipak nađe neko Vaše posebno potraživanje, spremni smo na brzu reakciju kako bi udovoljili svakoj Vašoj izvanrednoj potražnji. Zadovoljan korisnik za nas je važan znak da smo uspješni. Za sve važnije informacije obavjestit ćemo Vas SMS porukama, a one su za Vas besplatne...+

Ispred Svog Vremena

 

Za nas korisnik nikada nije samo broj! WebDimension gradi veliku svjetsku obitelj korisnika, koji imaju zajedničke interese sa kompanijom. Dok drugi ulažu u reklame mi ulažemo u korisnike. Korisnik je najbolja reklama za nas! Sve što ćemo zajednički izgraditi danas, ostavit ćemo sutra budućim generacijama...

Više